Lake Maggiore Zipline

Privacy

Informatieve nota artikel 13 Decreet 196/2003

Geachte Meneer/Mevrouw, Geachte Firma,
Wij willen u over het Decreet n. 196 van 30 juni 2003 informeren (“Code inzake de bescherming van persoonsgegevens”) voorziet in de bescherming van personen en andere onderwerpen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Volgens de wet, zal deze behandeling gebaseerd zijn op principes van juistheid, rechtmatigheid en transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten.

Volgens wetsartikel 13 van Decreet nr 196 / 2003, bieden wij u daarom de volgende informatie:

1. De gegevens die u verstrekt zullen worden gebruikt voor de uitvoering/antwoord van de geformuleerde aanvragen via elektronische module en doorgestuurd per e-mail.

2. De gegevens worden door de computer en /of handmatig verwerkt

3. De verplichte gegevens zijn onmisbaar voor de uitvoering/reactie op verzoeken en eventuele weigering om dergelijke gegevens te verstrekken zal resulteren in het gebrek aan antwoord en/of uitvoering van de verzoeken.

4. De gegevens zullen niet worden verstrekt aan personen buiten het bedrijf zonder uw toestemming.

5. De eigenaar van de verwerking is: Le Terre Alte Srl - Via Giulio Pastore, 7 - 28812 Aurano (VB).

6. De verantwoordelijke voor de verwerking is Claudio Cattarinuzzi.

7. U kunt op elk moment uw rechten uitoefenen ten opzichte van de eigenaar voor de verwerking, overeenkomstig met wetsartikel 7 van Decreet 196 / 2003, die wij voor uw gemak geheel reproduceren:

Wetsbesluit nr 196 / 2003
Artikel 7 - Recht op toegang tot persoonsgegevens en andere rechten

1. De betrokkene heeft het recht om bevestiging van het bestaan van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, ook indien nog niet geregistreerd, en de communicatie daarvan in begrijpelijke vorm.

2. De betrokkene heeft het recht de aanwijzing te verkrijgen:

a) over de herkomst van de persoonsgegevens;
b) over het doeleinde en methode van de verwerking;
c) over de toegepaste logica bij verwerking met behulp van elektronische middelen;
d) over de identificatie van de eigenaar, de verantwoordelijken en van de aangewezen vertegenwoordiger op grond van artikel 5, paragraaf 2;
e) over de personen of categorieën van personen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die er kennis van kunnen nemen in hoedanigheid van aangewezen vertegenwoordiger van de Staat, verantwoordelijken of aangestelden.

3.De betrokkene heeft het recht om:

a) het bijwerken, de rectificatie of, indien geïnteresseerd, de integratie van gegevens te verkrijgen;
b) de annulering, anonimisering of afscherming van onrechtmatig verwerkte gegevens te verkrijgen, met inbegrip van gegevens die niet voor de doeleinden, waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens zijn verwerkt, hoeven te worden bewaard;
c) de getuigenis te verkrijgen over de vermelde aktiviteiten die onder de letters a) en b) bekend zijn gemaakt, ook met betrekking tot de inhoud daarvan, aan degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, tenzij dit onmogelijk blijkt of gekenmerkt wordt door gebruik van onevenredige middelen ten opzichte van het beschermde recht.

4. U heeft het recht zich, geheel of gedeeltelijk te verzetten:

a) om legitieme redenen, betreffend de verwerking van uw persoonsgegevens, ofschoon ze relevant zijn voor het doel van verzamelen.
b) tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van het versturen van reclamemateriaal of directe verkoop of voor het verrichten van marktonderzoek of commerciële communicatie.